MAR z sankcjami (aktualizacja)

775
views

6 maja 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ofercie i innych ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/724/1 która stanowi dostosowanie polskiego prawodawstwa do tzw. MAR-u.

Od tego dnia objęto również sankcjami (w tym finansowymi) członków rad nadzorczych spółek z rynku podstawowego oraz NewConnect przede wszystkim z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków w zakresie tzw. informacji poufnych, a także ich nieuprawnionego rozpowszechniania i wykorzystania.

„Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100 000 zł”

Dotychczas członkowie rad nadzorczych spółek giełdowych nie byli objęci w/w sankcjami.