Rady nadzorcze. Niewykorzystany potencjał?

791
views

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badania zrealizowanego przez naukowców z trzech wiodących warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z firmą doradczą Spencer Stuart. Celem badania było zrozumienie, czy i w jaki sposób rady nadzorcze uczestniczą w kreowaniu wartości spółek. W badaniu pod egidą Centrum Rad Nadzorczych wzięło udział dwudziestu jeden profesjonalnych członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, którzy łącznie zgromadzili doświadczenia z blisko 150 rad. „Rady Nadzorcze. Niewykorzystany potencjał?”

Raport dostępny jest pod adresem: https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20files/research%20and%20insight%20pdfs/radynadzorczenp_apr2017.pdf