6 września 2017 – spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

1338
views

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl

Warunki udziału w spotkaniu:

 • udział w spotkaniu jest bezpłatny,
 • nie wiąże się również z żadnymi zobowiązaniami,
 • warunkiem koniecznym jest zgłoszenie mailowe,
 • w spotkaniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby obecnie zasiadające w radzie nadzorczej.

Plan spotkań (pierwsza środa miesiąca): 6 września 2017, 4 października 2017, 8 listopada 2017 (VII Konferencja Rada Nadzorcza), 6 grudnia 2017.

Dotychczas odbyły się następujące spotkania:

 • 17 września 2015 (spotkanie inauguracyjne)
 • 12 stycznia 2016 (zmiany w 2016 ważne dla członków rad nadzorczych)
 • 5 kwietnia 2016 (rada nadzorcza a badanie sprawozdanie finansowe)
 • 15 czerwca 2016 (prestiż członka rady nadzorczej)
 • 12 i 14 września 2016 (jak efektywnie przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok z perspektywy rady nadzorczej)
 • 12 stycznia 2017 (co nowego czeka członków rad nadzorczych w 2017 roku)
 • 1 marca 2017 (prezentacja raportu „Rady Nadzorcze w Polsce 2017”)
 • 5 kwietnia 2017 (jak skutecznie złożyć rezygnację z rady nadzorczej i zarządu)
 • 7 czerwca 2017 (gdy członek rady nadzorczej nie zgadza się ze sprawozdaniem finansowym; ile zarabia członek rady nadzorczej)