Wydarzenia Corporate Governance w Polsce

Komitety Audytu 2017 – czyli nowe wyzwania dla rad nadzorczych jzp (szkolenie)

Forum Rad Nadzorczych

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

VIII Konferencja Rada Nadzorcza