Wydarzenia Corporate Governance w Polsce

Forum Rad Nadzorczych

Komitety Audytu 2017 – czyli nowe wyzwania dla rad nadzorczych jzp (szkolenie)

VII Konferencja Rada Nadzorcza

Nowoczesne Rady Nadzorcze

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych